Menu

Verzoek tot inzage, aanpassen of verwijderen klantgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Via onderstaand formulier kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.